icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Ås ungdomsskole   ›   Aktuelt

Foreldremøter 29. august og 5. september!

For alle trinn.

29. august blir det foreldremøte for 8. klassene fra klokken 18.00 - 20.00 - informasjon sendes også ut med epost.

5. september blir det foreldremøte for 9. og 10. trinn fra klokken 18.30 til 20.30. 

Publisert: 23. august 2018

Skolens meldingsbok - Transponder

Vi oppfordrer alle foresatte til å laste ned app`en på sin mobiltelefon

Skolen har tidligere brukt meldingstjenesten Mobilskole. Denne er nå erstattet av Transponder som brukes av flere kommuner. Ås ungdomsskole bruker nå denne til blant annet å kommunisere om fravær, og foresatte kan på sin side sende informasjon til skolene på en sikker måte. Løsningen er altså mye sikrere enn epost med tanke på sensitiv informasjon. Informasjon som kan være sensitiv i form av personopplysninger osv., skal aldri sendes skolen via epost. Se vedlegg for mer informasjon.

Publisert: 22. august 2018

Informasjonsmøte - nye elever høsten 2018

Ås ungdomsskole - kantina onsdag 13. jui kl. 18.30 - 20.00

Vi ønsker de foresatte velkommen til informasjonsmøte.

Innhold:

  • Presentasjon av skolen v/rektor

  • Helsesøster Gerd Johansen informerer om helsetjenestetilbudet

  • Rådgivertjenesten – v/rådgiver Anne Wøien og Freddy Borgen

  • Presentasjon av klassene – v/rådgiver Anne Wøien

  • Omvisning på skolen v/rektor

    Elevene ønskes velkommen til Ås ungdomsskole, onsdag 13. juni kl 12.00

Velkommen!

Med hilsen rektor

Grethe Heen                                                      

                                                               

Publisert: 05. juni 2018

Informasjon om eksamen våren 2018

Publisert: 13. april 2018

Informasjon og valg av fremmespråk og valgfag for neste års 8.-klassinger!

Valg av fremmespråk og valgfag gjøres i perioden 1. - 8. juni. Det er obligatorisk for elevene å sette opp tre prioriterte valg for valgfag, og to prioriteter for fremmedspråk. Valget foretas i ist. Barneskolene vil hjelpe til her, men foresatte og elev bør sette seg inn i de enkelte alternativene. Spørsmål kan rettes til Ås ungdomsskole. 

Publisert: 11. april 2018

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning.  

Publisert: 03. april 2018

IST

Hvordan logge på skoleadministrasjonssystemet

Her kan elever og foresatte logge seg på for å se skolerelevant informasjon. Om du ikke får logget på, ta kontakt med Frank R. Blindheim via post:

Frank.Blindheim@as.kommune.no

Publisert: 08. november 2017

FAU møte , torsdag 28.09.2017 kl. 18.00

Herved innkalles alle FAU representanter til møte, torsdag 28.09.2017 kl 18-20. Hvis en FAU representant er forhindret fra å møte, er det flott om klassekontakten kan stille.

Publisert: 25. september 2017

ERASMUS

Prosjekt i gang!

Erasmuslogo

Publisert: 20. september 2017

Høstens foreldremøter

8. trinn

Mandag den 18. september kl. 1830

Møt opp i kantina

 

10. trinn

Onsdag den 20. september kl. 1830

Møte holdes i kantina. Tema er vidergående utdanning.

 

Publisert: 18. september 2017
godt skolemiljø

Nytt regelverk for godt skolemiljø

Elevene i Ås skal ha et godt og trygt psykososialt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. 

Publisert: 28. august 2017