icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Ås ungdomsskole   ›   Aktuelt

Organsiering av skolen fra mandag 1. februar

Vi opplever nå uforutsigbare tider med hensyn til organsieringen av skolen. Etter hva skolen forstå, skal de skjerpede smitteverntiltakene vurderes av myndighetene i løpet av helgen. Ås ungdomsskole planlegger oppstart på et skjerpet rødt smittevernnivå fra mandag av. Skulle det komme endringer, sendes det ut informasjon om dette med Transponder. 

Publisert: 29. januar 2021

Informasjon til foresatte og elever i Ås skolen

Endringer etter regjeringens forskrift om Covid-19 lørdag 23. janaur 2021

Publisert: 23. januar 2021

Organisering ved en eventuell overgang til rødt smittevernnivå på Ås ungdomsskole

Smittevernreglene er skjerpet inn lokalt. Skolene holdes som kjent, fortsatt på gult nivå. Samtidig er vi blitt bedt om å være klar med planene for å drive opplæring på rødt nivå. Det er liten forskjell på nivåene, men mer vekt på avstand på rødt. Det vil derfor være vanskelig for skolen å ha alle elevene på skolen samtidig som vi skal overholde avstandskravene. Rødt nivå er en krisetilstand og opplæringstilbudet kan ikke bli like omfattende og med like god kvalitet den tiden krisen varer som nå, men vi vil gjøre vårt ytterste. Under kan dere se hovedtrekkene i planen. 

Publisert: 13. november 2020

Referat SU og SMU fra møtet 21.10.2020

Publisert: 30. oktober 2020
OD-dagen 29

OD-dagen 29. oktober gjennomføres som normalt

Skolen har fått spørsmål om gjennomføringen av Operasjon dagsverk nå som antall smittede av Covid øker og smittevernreglene er skjerpet. 

Publisert: 28. oktober 2020
It`s learning

Hvordan foresatte kan bruke skolens læringsplattform - it`s learning

Repetisjon eller innføring

Oppmøte til kurset i it`s learning for foresatte 21. oktober stod ikke helt til antall påmeldte, men vi håper at det ble et nyttig kurs for alle som deltok. Skolen på sin side takker for mange nyttige tilbakemeldinger til forbedringer og ting å tenke på når skolens lærere bruker it`s learning.

Publisert: 28. oktober 2020

Informasjon om kurset i it`s learning ved Ås ungdomsskole

Avholdes for de som har meldt seg på via Transponder onsdag den 21. oktober kl. 18.00.

Publisert: 16. oktober 2020

Kurs i it`s learning for foresatte ved Ås ungdomsskole.

Onsdag 21. oktober kl. 18.00 - 20.00 i skolens kantine.

Påmelding gjøres over Transponder. Kurset vil ta for seg:

  • Litt om hva it`s learning er
  • Hvordan skolen bruker it`s learning
  • Hvordan logge på som foresatt
  • Hvordan finne relevant elevinformasjon
Publisert: 09. oktober 2020

Oppfølging av elever ved sykdom/karantene under den pågående pandemien.

Skolen har fått noen forespørsel om hvordan elevene følges opp om de blir syke eller må ut i karantene. Dette være seg enkeltelever, klasser eller hele klassetrinn.

Publisert: 09. oktober 2020

Kartleggingsprøver!

Kartleggeren og nasjonale prøver.

Prøvene avholdes i uke 36 - 38.

Publisert: 27. august 2020

Midlertidige fraværsregler gjelder!

Unntakene fra reglene gjelder i perioden 24. august til 31. oktober.

Publisert: 27. august 2020

Om hjelpemidler for elever med lese- og skriveutfordringer

Kan også gjelde elever med andre utfordringer enn lesing og skriving.

Alle elevene ved Ås ungdomsskole har PC som arbeidsverktøy. På denne kan elever som trenger det, få tilgang til en del digitale skolebøker. Samtidig ligger det her tilgjengelig noen hjelpeprogrammer for blant annet skriving. Opplesningsfunksjon har blitt en del av det Microsoft tilbyr gjennom Office 365 som alle elevne har lisens på. Denne kan lastes ned til fem forskjellige dingser - også på hjemmeustyr. 

Noen elever kan trenge tilleggsprogrammer eller tilleggsdatautstyr. Ås ungdomsskole anbefaler ofte en iPad eller nettbrett som et suplement til skolemaskinen. Det kan også være lurt med programmer som Lingdys og Lingwrigth. Tilleggsutstyr og programmer er noe foresatte og elev må søke NAV om støtte til. Det søkes da på bakgrunn av en sakkyndig vurdering fra f.eks. Ås PPS. 

Skolen hjelper gjerne til med søknaden, men foresatte må opprette søknaden og ta/sende papirene til skolen. Her legger vi ved nødvendig dokumentasjon og fyller ut deler av søknadskjema som knytter seg til skole. Ta kontakt med den enkeltes kontaktlærer.

Søknad finnes her: https://www.nav.no/soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging/kommunikasjon-og-kognisjon

En del elever har allerede lisenser på programvare. Det kan være greit å sjekke om skolen har denne, ev. sende lisensene til skolen. Lisenser og utstyr er knyttet til eleven og er således private.

Skolen hjelper til med å få nye programmer osv. installert på maskinene. Ipadene kan etter samtykke administeres av kommunen slik at alt av apper blir installert. 

 

Ås kommune har ellers CD-ord/intowords som hjelpeprogram til dyslektikere. 

Ikke alle av skolens bøker foreligger i digitale utgaver. Da kan lydbok være et alternativ. Faglærer/kontaktlærer ordner dette med innmelding, deretter kan eleven selv låne bøker – både de skolen har og også alt annet av fag- og skjønnlitteratur.

 

 

 

 

 

Publisert: 24. august 2020

Foreldremøter høsten 2020

Dette er datoer for høstens foreldremøter

På grunn av smittervernshensyn vil det kun være 1 foresatt pr. elev som møter på foreldremøter. Foresatte venter i skolegården til de blir hentet av lærerne.

Publisert: 24. august 2020
skolestart

Covid-19 og skolestart

Ås skolene

Publisert: 13. august 2020
skolestart

Velkommen til skolestart

Vi ønsker 8. trinn velkommen til Ås ungdomsskole 19. august kl. 08.45

Publisert: 06. august 2020