icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Ås ungdomsskole   ›   Aktuelt
2019-11-28 Barn- og unges kommunestyremøte Foto Ivar Ola Opheim

Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte

Elever fra alle grunnskolene møttes for å fordele penger til skolemiljøtiltak til de enkelte skoler, og å vedta hvem som får Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge i 2019.

Publisert: 02. desember 2019

Velkommen til skolestart ved Ås ungdomsskole

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart for skoleåret 2019-2020 onsdag 21.august kl. 0845.

Elever på 9. og 10. trinn møter i sine klasserom, 8.trinn møter i kantinen.

Vi minner om nye start og slutt tider og om mobilfriskole.

 

Publisert: 19. august 2019

Nye start og slutt tider ved Ås ungdomsskole fra august 2019

Vi får nye start og slutt tider fra skolestart 2019

 

Publisert: 21. juni 2019

Valg av fremmespråk og valgfag for nye 8. trinnelever

Valget gjøres fortrinnsvis på ungdomsskolen den 12. juni

De aller fleste elever og foresatte skal nå ha fått informasjon om fremmespråkene og valgfagene Ås ungdomsskole tilbyr kommende skoleår. Informasjonen ligger også her på hjemmesiden.

Publisert: 06. juni 2019

Avslutning for 10. trinn Ås ungdomsskole 18.06.2019

Avslutning for 10. trinn Ås ungdomsskole arrangerer avslutning for 10. trinns elever med foresatte og lærere i Ås kino teater 18.06.19 kl. 18.30 

Se innbydelsen her

Publisert: 05. juni 2019

Vi trenger flere medarbeidere

Vi blir større og har derfor behov for flere dyktige lærere

Publisert: 05. februar 2019

Har du langrennsutstyr som du ikke bruker - gi det nytt liv!

Vi tar veldig gjerne i mot funksjonelt utstyr.

På Ås ungdomsskole er langrenn en del av kroppsøvingen. Vi ønsker at alle elever skal få oppleve og i størst mulig grad mestre det å gå langrenn, og oppleve denne siden ved norsk kultur. Langrenn er også en flott mosjonsaktivitet som kan gi stor glede og gode opplevelser hele livet. Dessverre er det slik at ikke alle unge har langrennsustyr i dag og trenger å låne. Langrennsutstyr blir fort et kostnadspørsmål for en stram privat- og skoleøkonomi. Vi frir derfor til Ås sine innbyggere og spør om skolen kan få langrennsustyr som ikke lenger brukes slik at vi kan låne ut til elevene våre. Utstyr kan gjerne leveres til oss, eller ringes inn for henting på telefon 64962600. 

Publisert: 31. januar 2019

Informasjon om kantineabonnementet våre 2019

Da er det mulig å tegne nytt abonnement for våren 2019

Klikk inn på infoskriv.

Publisert: 20. desember 2018

Foreldremøter 29. august og 5. september!

For alle trinn.

29. august blir det foreldremøte for 8. klassene fra klokken 18.00 - 20.00 - informasjon sendes også ut med epost.

5. september blir det foreldremøte for 9. og 10. trinn fra klokken 18.30 til 20.30. 

Publisert: 23. august 2018

Skolens meldingsbok - Transponder

Vi oppfordrer alle foresatte til å laste ned app`en på sin mobiltelefon

Skolen har tidligere brukt meldingstjenesten Mobilskole. Denne er nå erstattet av Transponder som brukes av flere kommuner. Ås ungdomsskole bruker nå denne til blant annet å kommunisere om fravær, og foresatte kan på sin side sende informasjon til skolene på en sikker måte. Løsningen er altså mye sikrere enn epost med tanke på sensitiv informasjon. Informasjon som kan være sensitiv i form av personopplysninger osv., skal aldri sendes skolen via epost. Se vedlegg for mer informasjon.

Publisert: 22. august 2018

Informasjonsmøte - nye elever høsten 2018

Ås ungdomsskole - kantina onsdag 13. jui kl. 18.30 - 20.00

Vi ønsker de foresatte velkommen til informasjonsmøte.

Innhold:

  • Presentasjon av skolen v/rektor

  • Helsesøster Gerd Johansen informerer om helsetjenestetilbudet

  • Rådgivertjenesten – v/rådgiver Anne Wøien og Freddy Borgen

  • Presentasjon av klassene – v/rådgiver Anne Wøien

  • Omvisning på skolen v/rektor

    Elevene ønskes velkommen til Ås ungdomsskole, onsdag 13. juni kl 12.00

Velkommen!

Med hilsen rektor

Grethe Heen                                                      

                                                               

Publisert: 05. juni 2018

Informasjon om eksamen våren 2018

Publisert: 13. april 2018

Informasjon og valg av fremmespråk og valgfag for neste års 8.-klassinger!

Valg av fremmespråk og valgfag gjøres i perioden 1. - 8. juni. Det er obligatorisk for elevene å sette opp tre prioriterte valg for valgfag, og to prioriteter for fremmedspråk. Valget foretas i ist. Barneskolene vil hjelpe til her, men foresatte og elev bør sette seg inn i de enkelte alternativene. Spørsmål kan rettes til Ås ungdomsskole. 

Publisert: 11. april 2018

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning.  

Publisert: 03. april 2018

IST

Hvordan logge på skoleadministrasjonssystemet

Her kan elever og foresatte logge seg på for å se skolerelevant informasjon. Om du ikke får logget på, ta kontakt med Frank R. Blindheim via post:

Frank.Blindheim@as.kommune.no

Publisert: 08. november 2017

FAU møte , torsdag 28.09.2017 kl. 18.00

Herved innkalles alle FAU representanter til møte, torsdag 28.09.2017 kl 18-20. Hvis en FAU representant er forhindret fra å møte, er det flott om klassekontakten kan stille.

Publisert: 25. september 2017