icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Ås ungdomsskole   ›   Aktuelt

Skoleåpning

Til alle foresatte i Ås-skolen

Regjeringen har bestemt at skolene skal åpnes i løpet av uke 20.

Ås kommune åpner skolene fra tirsdag 12.5. for 5.-10.trinn. Lærerne vil legge opp et digitalt opplegg som elevene på 5.-10.trinn kan gjennomføre mandag 11.5., men de vil ikke være tilgjengelige for elevene denne dagen. Lærerne vil bruke dagen til å klargjøre for at elevene kan komme tilbake på skolen. 1.-4.trinn og SFO opprettholder tilbudet til elevene slik det har vært de siste ukene mandag 11.5.

Foresatte vil få ytterligere beskjed om organiseringen rundt skolestart fra hver skole i løpet av mandag. Vi gleder oss til en trygg og god oppstart med fokus på smittevern!

 

Med vennlig hilsen Vibeke Aaser Grønli

Virksomhetsleder skole

Publisert: 08. mai 2020

Informasjon til alle foresatte i Ås-skolen 08.04.20

Regjeringen har lagt føringer for at skolene og SFO skal åpnes for elever på 1.-4.trinn fra mandag 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass slik at foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. Det skal lages nasjonale konkrete veiledere og opplæringsopplegg for å unngå smitte i forbindelse med gjenåpningen. Dette skal være klart senest 16.4. Ytterligere og mer konkret informasjon vil komme til alle foresatte til elever på 1.-4.trinn innen 21.4. Vi gleder oss til å se elevene igjen!

 

5.-10. trinn skal fortsatt ha hjemmeskole og bli undervist slik det er gjort fram til nå, vi har ingen konkrete datoer for når skolene åpnes for fysisk undervisning for disse.

 

I dagene mellom 14.- 27. april vil det fortsatt være mulig å be om tilsyn for spesielle grupper av elever slik det var før påske. Viser til tidligere informasjon sendt ut 14.3., der det ble gitt informasjon om at elever med foresatte i samfunnskritiske jobber eller særskilt sårbare elever kan få tilbud om tilsyn. De elevene som hadde et tilbud om tilsyn før påske, vil få dette videreført fra 14.4. Ved behov for tilsyn må det sendes mail til rektor ved den enkelte skole. Det er kun rektor som kan innvilge tilsyn. I mailen må begrunnelse for behovet presiseres. Det må også stå navn, kasse/trinn, dato og tidsangivelse på tilsynet.

 

Vi ønsker alle alt godt og takker for samarbeidet mellom elever, lærere og foresatte i denne perioden. Ta vare på hverandre, vask hender og hold avstand, men vis omsorg. Det er godt å kunne gå inn i helligdagene med en visshet om at vi går mot lysere tider i dobbelt forstand.

 

God påske!

 

Med vennlig hilsen

Vibeke Aaser Grønli

Virksomhetsleder grunnskole

 

 

Publisert: 08. april 2020

Alle skoler og barnehager er fortsatt stengt!

I går kom beskjeden om at stenging av skolene vil bli opprettholdt frem til etter påske. Vi forståelse om dette oppleves som vanskelig og gjør vårt beste for at elevene skal få en best mulig digital undervisning.

Personell i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner kan få tilbud om barnehage og barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars. Les mer her: https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-240320.pdf

Publisert: 25. mars 2020

Informasjon til deg som elev

Informasjon fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Grunnet omstendighetene rundt koronaviruset vil det være redusert kapasitet i skolehelsetjenesten, skulle du allikevel ha behov for å ringe å snakke med en helsesykepleier så er du velkommen til å gjøre dette på telefon 64962240. Åpningstidene på telefon er: Mandag kl. 08.15-11, tirsdag- fredag 08.15 – 11 og kl.13-15

Publisert: 23. mars 2020

Korona – til deg som er barn og ungdom

Dagene er annerledes når du ikke er på skolen, ikke kan møte venner og ikke kan holde på med idrett og andre ting du liker godt.

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, noen som kan svare på spørsmålene dine og gi deg råd?

  •  
Publisert: 23. mars 2020

Skolebygget er stengt!

Vi driver nå fjernundervisning over nettet.

fjernundervisning.jpg

Til informasjon

Elevene ved Ås ungdomsskole får nå et undervisningstilbud over internett. Vi bruker læringsplattformen, It`s learning og samarbeidsområder i Office 365. I tillegg har vi andre nettressurser som tas i bruk. 

Elevene gjør avtaler med sine kontakt- og faglærere for når de skal logge seg på om morgenen, ha videomøte i Teams eller andre fellesaktiviteter. Faglærere legger ut oppgaver og undervisningsressurser - særlig i It`s Learning, og det forventes at elevene gjør oppgaver og innleveringer. Trenger elevene hjelp og støtte, kan de ta kontakt med aktuell lærer. Ellers følger vi vanlige fraværsrutiner. Er eleven syk, eller på annen måte forhindret fra å delta i undervisningen, sendes melding på Transponder til kontaktlærer på vanlig måte. Fravær og annet blir som vanlig ført i IST.

 

Skulle en elev og familien hans/hennes bli smittet av Coronaviruset eller bli satt i karantene, ber vi om at dere varsler skolen. Årsaken til dette er at oppvekstetat og kommune ønsker å sikre seg en oversikt over situasjonen.

Om dere skulle behøve kontakt med skolen, så ring 64 96 26 00.  Dette gjelder også  for eventuelt henting av bøker og PC. Det må da gjøres en avtale!

For de elevene som skulle trenge litt ekstra støtte i denne perioden vi er inne i, og som kanskje trenger en prat - oppfordrer vi til å ta kontakt med en av våre rådgivere, Anne og Freddy. Elevene finner kontaktinformasjonen i It`s Learning i faget "Elever Ås ungdomsskole".

I tillegg er det mulig å kontakte Røde Kors sitt samtaletilbud "Kors på halsen" på telefon 800 33 321, Mental helse på telefon 116 123 og Kirkens SOS på telefon 224 00 040. 

Publisert: 13. mars 2020
2019-11-28 Barn- og unges kommunestyremøte Foto Ivar Ola Opheim

Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte

Elever fra alle grunnskolene møttes for å fordele penger til skolemiljøtiltak til de enkelte skoler, og å vedta hvem som får Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge i 2019.

Publisert: 02. desember 2019

Velkommen til skolestart ved Ås ungdomsskole

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart for skoleåret 2019-2020 onsdag 21.august kl. 0845.

Elever på 9. og 10. trinn møter i sine klasserom, 8.trinn møter i kantinen.

Vi minner om nye start og slutt tider og om mobilfriskole.

 

Publisert: 19. august 2019

Nye start og slutt tider ved Ås ungdomsskole fra august 2019

Vi får nye start og slutt tider fra skolestart 2019

 

Publisert: 21. juni 2019

Valg av fremmespråk og valgfag for nye 8. trinnelever

Valget gjøres fortrinnsvis på ungdomsskolen den 12. juni

De aller fleste elever og foresatte skal nå ha fått informasjon om fremmespråkene og valgfagene Ås ungdomsskole tilbyr kommende skoleår. Informasjonen ligger også her på hjemmesiden.

Publisert: 06. juni 2019

Avslutning for 10. trinn Ås ungdomsskole 18.06.2019

Avslutning for 10. trinn Ås ungdomsskole arrangerer avslutning for 10. trinns elever med foresatte og lærere i Ås kino teater 18.06.19 kl. 18.30 

Se innbydelsen her

Publisert: 05. juni 2019

Vi trenger flere medarbeidere

Vi blir større og har derfor behov for flere dyktige lærere

Publisert: 05. februar 2019