icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Ås ungdomsskole   ›   Aktuelt

Kartleggingsprøver!

Kartleggeren og nasjonale prøver.

Prøvene avholdes i uke 36 - 38.

Publisert: 27. august 2020

Midlertidige fraværsregler gjelder!

Unntakene fra reglene gjelder i perioden 24. august til 31. oktober.

Publisert: 27. august 2020

Om hjelpemidler for elever med lese- og skriveutfordringer

Kan også gjelde elever med andre utfordringer enn lesing og skriving.

Alle elevene ved Ås ungdomsskole har PC som arbeidsverktøy. På denne kan elever som trenger det, få tilgang til en del digitale skolebøker. Samtidig ligger det her tilgjengelig noen hjelpeprogrammer for blant annet skriving. Opplesningsfunksjon har blitt en del av det Microsoft tilbyr gjennom Office 365 som alle elevne har lisens på. Denne kan lastes ned til fem forskjellige dingser - også på hjemmeustyr. 

Noen elever kan trenge tilleggsprogrammer eller tilleggsdatautstyr. Ås ungdomsskole anbefaler ofte en iPad eller nettbrett som et suplement til skolemaskinen. Det kan også være lurt med programmer som Lingdys og Lingwrigth. Tilleggsutstyr og programmer er noe foresatte og elev må søke NAV om støtte til. Det søkes da på bakgrunn av en sakkyndig vurdering fra f.eks. Ås PPS. 

Skolen hjelper gjerne til med søknaden, men foresatte må opprette søknaden og ta/sende papirene til skolen. Her legger vi ved nødvendig dokumentasjon og fyller ut deler av søknadskjema som knytter seg til skole. Ta kontakt med den enkeltes kontaktlærer.

Søknad finnes her: https://www.nav.no/soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging/kommunikasjon-og-kognisjon

En del elever har allerede lisenser på programvare. Det kan være greit å sjekke om skolen har denne, ev. sende lisensene til skolen. Lisenser og utstyr er knyttet til eleven og er således private.

Skolen hjelper til med å få nye programmer osv. installert på maskinene. Ipadene kan etter samtykke administeres av kommunen slik at alt av apper blir installert. 

 

Ås kommune har ellers CD-ord/intowords som hjelpeprogram til dyslektikere. 

Ikke alle av skolens bøker foreligger i digitale utgaver. Da kan lydbok være et alternativ. Faglærer/kontaktlærer ordner dette med innmelding, deretter kan eleven selv låne bøker – både de skolen har og også alt annet av fag- og skjønnlitteratur.

 

 

 

 

 

Publisert: 24. august 2020

Foreldremøter høsten 2020

Dette er datoer for høstens foreldremøter

På grunn av smittervernshensyn vil det kun være 1 foresatt pr. elev som møter på foreldremøter. Foresatte venter i skolegården til de blir hentet av lærerne.

Publisert: 24. august 2020
skolestart

Covid-19 og skolestart

Ås skolene

Publisert: 13. august 2020
skolestart

Velkommen til skolestart

Vi ønsker 8. trinn velkommen til Ås ungdomsskole 19. august kl. 08.45

Publisert: 06. august 2020

Skoleåpning

Til alle foresatte i Ås-skolen

Regjeringen har bestemt at skolene skal åpnes i løpet av uke 20.

Ås kommune åpner skolene fra tirsdag 12.5. for 5.-10.trinn. Lærerne vil legge opp et digitalt opplegg som elevene på 5.-10.trinn kan gjennomføre mandag 11.5., men de vil ikke være tilgjengelige for elevene denne dagen. Lærerne vil bruke dagen til å klargjøre for at elevene kan komme tilbake på skolen. 1.-4.trinn og SFO opprettholder tilbudet til elevene slik det har vært de siste ukene mandag 11.5.

Foresatte vil få ytterligere beskjed om organiseringen rundt skolestart fra hver skole i løpet av mandag. Vi gleder oss til en trygg og god oppstart med fokus på smittevern!

 

Med vennlig hilsen Vibeke Aaser Grønli

Virksomhetsleder skole

Publisert: 08. mai 2020

Alle skoler og barnehager er fortsatt stengt!

I går kom beskjeden om at stenging av skolene vil bli opprettholdt frem til etter påske. Vi forståelse om dette oppleves som vanskelig og gjør vårt beste for at elevene skal få en best mulig digital undervisning.

Personell i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner kan få tilbud om barnehage og barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars. Les mer her: https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-240320.pdf

Publisert: 25. mars 2020

Informasjon til deg som elev

Informasjon fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Grunnet omstendighetene rundt koronaviruset vil det være redusert kapasitet i skolehelsetjenesten, skulle du allikevel ha behov for å ringe å snakke med en helsesykepleier så er du velkommen til å gjøre dette på telefon 64962240. Åpningstidene på telefon er: Mandag kl. 08.15-11, tirsdag- fredag 08.15 – 11 og kl.13-15

Publisert: 23. mars 2020

Korona – til deg som er barn og ungdom

Dagene er annerledes når du ikke er på skolen, ikke kan møte venner og ikke kan holde på med idrett og andre ting du liker godt.

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, noen som kan svare på spørsmålene dine og gi deg råd?

  •  
Publisert: 23. mars 2020

Skolebygget er stengt!

Vi driver nå fjernundervisning over nettet.

fjernundervisning.jpg

Til informasjon

Elevene ved Ås ungdomsskole får nå et undervisningstilbud over internett. Vi bruker læringsplattformen, It`s learning og samarbeidsområder i Office 365. I tillegg har vi andre nettressurser som tas i bruk. 

Elevene gjør avtaler med sine kontakt- og faglærere for når de skal logge seg på om morgenen, ha videomøte i Teams eller andre fellesaktiviteter. Faglærere legger ut oppgaver og undervisningsressurser - særlig i It`s Learning, og det forventes at elevene gjør oppgaver og innleveringer. Trenger elevene hjelp og støtte, kan de ta kontakt med aktuell lærer. Ellers følger vi vanlige fraværsrutiner. Er eleven syk, eller på annen måte forhindret fra å delta i undervisningen, sendes melding på Transponder til kontaktlærer på vanlig måte. Fravær og annet blir som vanlig ført i IST.

 

Skulle en elev og familien hans/hennes bli smittet av Coronaviruset eller bli satt i karantene, ber vi om at dere varsler skolen. Årsaken til dette er at oppvekstetat og kommune ønsker å sikre seg en oversikt over situasjonen.

Om dere skulle behøve kontakt med skolen, så ring 64 96 26 00.  Dette gjelder også  for eventuelt henting av bøker og PC. Det må da gjøres en avtale!

For de elevene som skulle trenge litt ekstra støtte i denne perioden vi er inne i, og som kanskje trenger en prat - oppfordrer vi til å ta kontakt med en av våre rådgivere, Anne og Freddy. Elevene finner kontaktinformasjonen i It`s Learning i faget "Elever Ås ungdomsskole".

I tillegg er det mulig å kontakte Røde Kors sitt samtaletilbud "Kors på halsen" på telefon 800 33 321, Mental helse på telefon 116 123 og Kirkens SOS på telefon 224 00 040. 

Publisert: 13. mars 2020
2019-11-28 Barn- og unges kommunestyremøte Foto Ivar Ola Opheim

Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte

Elever fra alle grunnskolene møttes for å fordele penger til skolemiljøtiltak til de enkelte skoler, og å vedta hvem som får Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge i 2019.

Publisert: 02. desember 2019

Velkommen til skolestart ved Ås ungdomsskole

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart for skoleåret 2019-2020 onsdag 21.august kl. 0845.

Elever på 9. og 10. trinn møter i sine klasserom, 8.trinn møter i kantinen.

Vi minner om nye start og slutt tider og om mobilfriskole.

 

Publisert: 19. august 2019

Nye start og slutt tider ved Ås ungdomsskole fra august 2019

Vi får nye start og slutt tider fra skolestart 2019

 

Publisert: 21. juni 2019