icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Alle høringer
Ingressvbilde

R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61 med utvidet planområde - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og plan behandlet planen i møte den 22.04.2020, og vedtok å utvide planområdet og sende den på offentlig ettersyn og høring. 

Høringsfristen er 01.07.2020

Publisert: 13. mai 2020
Ingressbilde

Kunngjøring av vedtatt plan - R-330 Detaljregulering for vanninfrastruktursenter

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 15.04.2020, K-sak 15/20, vedtok detaljregulering for vanninfrastruktursenter. Møtebok med saksdokumenter i henhold til vedtaket kan lastes ned nedenfor. 

Klagefrist på vedtaket er 05.06.2020

Publisert: 10. mai 2020
Illustrasjon høringsside

Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune på høring

Kommunen ønsker innspill fra innbyggere, lag og foreninger, politikere, næringsliv og vitenskapelige institusjoner. Barn og ungdom oppfordres spesielt til å gi høringsinnspill.

Publisert: 06. mai 2020
Langbakken Ingress

R-333 Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Langbakken Nord (B1)

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for felt B1 i områdeplan for Ås sentralområde.

Frist for merknader og innspill er 11.05.2020.

Publisert: 30. april 2020
Planavgrensning

R-332 Varsel om oppstart av privat detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Moerveien 12 (BS7)

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering samt forhandlinger om utbyggingsavtale for felt Moerveien 12 i Ås kommune (BS7).

Frist for merknader og innspill er 22.05.2020. 

Publisert: 24. april 2020
Ingressbilde

R-331 - Varsel om oppstart av privat detaljregulering - "Sentrumshagene"

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for R-331 “Sentrumshagene” i Ås.

Frist for merknader og innspill er 05.06.2020.

Publisert: 21. april 2020
TF_Illustrasjon

R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og plan vedtok å sende ovennevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn og høring, etter behandling i møte 04.03.2019.

Høringsfristen er 16.06.2020.

Publisert: 07. april 2020
Ingressbilde

R-327 Detaljregulering for Dyster Eldor, felt B2 - offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og plan behnaldet planen i møte den 04.03.2020, og vedtok å sende den på offentlig ettersyn og høring. 

Høringsfristen er 16.06.2020.

Publisert: 06. april 2020
Ingressbilde

R-312 Detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl. - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) behandlet overnevnte planforslag i møte 22.01.2020, sak 3/20, og vedtok å sende planforslaget på høring.

Høringsfristen er 16.06.2020.

Publisert: 06. april 2020
blur-charity-collaboration-1493374

Høring - innspill til frivilligmelding

Ås kommune utarbeider en frivilligmelding. Formålet er å avklare kommunenes rolle og ansvar over frivillig sektor for å skape forutsigbarhet og gode arbeids- og vektsvilkår for frivilligheten i Ås. 

Høringsfristen er 04.05.2020.

Publisert: 31. mars 2020
Bilde fra Ås sentrum og nordvestover

Planprogram for kommuneplanen på høring

Forslag til planprogram for rullering av kommuneplanen for Ås kommune legges ut på offentlig ettersyn. Det vedtok Formannskapet 11/3-2020. Nå kan du gi innspill til planprogrammet generelt og arealinnspill spesielt.

Høringsfristen er 25.05.2020.

Publisert: 22. mars 2020