icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Ås ungdomsskole   ›   Aktuelt
  

Alle skoler og barnehager er fortsatt stengt!

I går kom beskjeden om at stenging av skolene vil bli opprettholdt frem til etter påske. Vi forståelse om dette oppleves som vanskelig og gjør vårt beste for at elevene skal få en best mulig digital undervisning.

Personell i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner kan få tilbud om barnehage og barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars. Les mer her: https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-240320.pdf

Skolen har et særskilt ansvar for å legge til rette for barn og unge som trenger det mest. Akkurat nå drives det fjernundervisning på skolens digitale plattformer der også elevene møter sine lærere. Om det skulle være behov for å stille spørsmål om tilrettelegging eller råd knyttet til det tilbudet som gis, ta kontakt med skolen på telefon 64 96 26 00. Ellers kontatktes kontaktlærerne på vanlig måte. 

Vi har også lagt ut informasjon om hjelpetilbud til barn og unge på skolens hjemmeside. Ås barnevern kan også kontaktes på telefon 959 39 637, og familieteamet via nett https://www.as.kommune.no/familieteamet-i-as.348900.no.html.