Informasjonsmøte - nye elever høsten 2018

Ås ungdomsskole - kantina onsdag 13. jui kl. 18.30 - 20.00

Vi ønsker de foresatte velkommen til informasjonsmøte.

Innhold:

  • Presentasjon av skolen v/rektor

  • Helsesøster Gerd Johansen informerer om helsetjenestetilbudet

  • Rådgivertjenesten – v/rådgiver Anne Wøien og Freddy Borgen

  • Presentasjon av klassene – v/rådgiver Anne Wøien

  • Omvisning på skolen v/rektor

    Elevene ønskes velkommen til Ås ungdomsskole, onsdag 13. juni kl 12.00

Velkommen!

Med hilsen rektor

Grethe Heen                                                      

                                                               

Tips en venn Skriv ut