icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Innspill/Høringer/Offentlig ettersyn
Bilde

Søknad om akvakulturtillatelse for Niltilapia

I henhold til regelverket for tildeling av akvakulturtillatelser legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

Publisert: 15. mai 2019
Bilde til saken

R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Solberg Øst i møte 11.04.2019, sak 22/19.

Publisert: 02. mai 2019
Forsidebilde

R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad – Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet overnevnte planforslag i møte 11.04.2019, sak 21/19.

Publisert: 25. april 2019
Utsnitt av plankartet

R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m – Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet ovennevnte planforslag i møte 01.11.2018, HTM-sak 76/18.

Publisert: 04. april 2019
Ingressbilde

R-308 Detaljregulering for Kjølstadhøgda - offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) i møte 24.01.2019, sak 2/19, vedtok å legge planforslag  for Kjølstadhøgda ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 31. januar 2019
Alternativ 1 og alternativ 2

R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan - offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan(er) for Sørbråtan er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 19. september 2018
Aas_kommunevaapen_2016_staende-tilpasset nett

Varsel om supplerende høring, skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030

I forbindelse med skolebehovsanalysen i Ås nord, gjennomføres det en supplerende høring. Høringsperioden er 13. august - 16. september 2018.

Publisert: 04. juli 2018
åsgård skole

R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole – offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan for Åsgård skole er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 22. mars 2018
siås

SiÅs inviterer til informasjonsmøte 16. januar om planforslag

I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget for del av Skogveien R-311 inviterer studentsamskipnaden i Ås til åpent informasjonsmøte tirsdag den 16 januar kl. 18 på Studentsamfunnet i Ås.

Publisert: 08. januar 2018
skogveien_R311

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet planforslag for del av Skogveien i Ås i møte 02.11.2017, HTM-sak 68/17. Det ble fattet vedtak som vedlagte utskrift av møtebok viser.

Publisert: 15. desember 2017
kart

Forslag til reguleringsplan for Nordby barnehage til offentlig ettersyn.

Forslag til reguleringsplan for Nordby barnehage er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker kan uttale seg.

Publisert: 02. oktober 2017
Fortettingsstrategi - rådmannens forslag

Ås kommune ønsker dine innspill om framtiden for Ås sentralområde!

Hvordan skal man utvikle Ås sentralområde? Hvor skal man bygge, og hvor skal veier og gater ligge? Kom med innspill innen fristen som er 16. oktober..

Publisert: 22. september 2017
Hyblifisering

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Ny bestemmelse om hybelhus

Ås kommunestyre  vedtok i møte 21.06.2017, K-sak 35/17 ny bestemmelse om hybelhus i kommuneplanens arealdel.

Publisert: 23. juni 2017
Kjærnesveien

Offentlig ettersyn til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl.

Forslag til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 23. juni 2017
Vinterbro logistikkpark

Offentlig ettersyn til Detaljreguleringsplan R-314 for ny atkomst til Vinterbro næringspark

Forslag til reguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 23. juni 2017
311_planavgrensning

Høring av planprogram for reguleringsplan R-311 for del av Skogveien

Ås kommune varsler i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 og § 4-1 at forslag til planprogram for reguleringsplan for del av Skogveien legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til myndigheter og berørte interesseorganisasjoner. Forslaget skal  frem for politisk behandling i møte 24. august.

Publisert: 09. mai 2017
Hyblifisering

Offentlig ettersyn - Forslag om ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus

Forslag om ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 12. mars 2017
Regulering, Haug gård

Offentlig ettersyn til R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård

Forslag til reguleringsplan for Haug gård er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 20. februar 2017
Flyfoto av Åsgård skole

Vi ønsker innspill og uttalelser på mulighetsstudiet for Åsgård skole

Ås kommune ønsker innspill og uttalelser på vedlagte mulighetsstudier fra divA Arkitekter og White Arkitekter. Det skal legges frem et nytt saksfremlegg om mulighetsstudiet på Åsgård for plan og byggekomiteen i februar 2017, før saken videresendes til kommunestyret (jf. punkt 3 i sak 20/16). Høringsfristen er 27. januar 2017.

Publisert: 23. desember 2016