icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Ås ungdomsskole   ›   Aktuelt
  

Kartleggingsprøver!

Kartleggeren og nasjonale prøver.

Prøvene avholdes i uke 36 - 38.

10. trinnselevene gjennomfører Ås kommunes lokalt fastsatte prøver. Her brukes Kartleggeren. 

For 8. og 9. trinn gjennomfører elevene i tillegg de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk. Elevenes faglærere forbereder elevene på skolen i forkant av prøvene slik at de er forberedt før vi går i gang. 

Skolen legger vekt på at prøvene er kartlegging og at resultatene brukes til å gi den enkelte elev bedre tilpasset opplæring. Samtidig sier resultatene noe om den generelle utviklingen for skolene i Ås kommune, samt noe om det nasjonale nivået. Totalt sett gir kartleggingsprøvene verdifull informasjon til skolen. Resultatene fra kartlegginen blir eget tema i utviklingssamtalene i uke 39.

Dere kan lese mer om de nasjonale prøvene her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/