icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Kommuneplan
Utsnitt fra Ås kommuneplan 2015-2027

Utsnitt fra Ås kommuneplan 2015-2027

Kommuneplanen

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen som beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål for bruk og vern av kommunens arealer. Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven ha en kommuneplan.

Tips en venn Skriv ut

Planen skal sikre forutsigbarhet for innbyggere. En vedtatt kommuneplan skal ligge til grunn for videre planlegging. Kommunen kan vurdere om det i enkelte områder er behov for en mer detaljert kommuneplan, det kan da utarbeides en kommunedelplan eller områdeplan for et område.

En kommuneplan består av en av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelelen beskriver kommunens langsiktige utfordringer, mål og strategier, og utgjør et grunnlag for kommunensektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmelser hvordan kommunens arealer skal bruker. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele kommunen.

Nåværende kommuneplan for Ås gjelder for perioden 2015- 2027. Minst én gang i løpet av en hver valgperiode skal kommunestyret revidere planen. Kommunen skal i høsten 2018 starte arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel, og tar sikte på vedtak i 2020. 

 

Kontakt
Solveig Viste, areal- og samfunnsplanlegger
Telefon: 64 96 20 79
E-post: Solveig.Viste@as.kommune.no