icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møter og saksdokumenter

Her finner du saksdokumenter for de utvalg som er listet i tabellen under. Klikk på møtedato, så finner du oversikt over de enkelte dokumentene. I margen til venstre finner du menyvalget "Andre møter". Her finner du møteinnkallinger til temporære utvalg som ikke listes automatisk.

 

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 2011-2015 5
9
14
11
27
8
5
Formannskap 2011-2015 29
12
5
9
14
11
27
8
22
5
19
3
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 22
26
2
7
4
20
24
5
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 22
26
2
7
15
4
20
16
24
7
5
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2011-2015 23
27
13
3
8
5
21
25
16
6
11
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2011-2015 25
1
6
3
19
23
4
Kommunestyret 2011-2015 12
19
23
27
18
10
22
19
10
Plankomiteen 2011-2015 16
10
15
12
26
6
27
Ungdomsrådet 2013-2016 25
1
6
3
19
23
4
11
Valgstyret 27
5
Ås eldreråd 2011-2015 21
25
1
6
3
19
23
4