icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter
  

Møter og saksdokumenter

Omtrent en uke før møtet holdes, kan du klikke på møtedatoen i kalenderen for å se møtested, tidspunkt og aktuelle sakspapirer.  Alle møter i kalenderen er åpne for publikum.

Møteplan 1. halvår 2020 (PDF)

Kommunestyrets møte 13. mai er utsatt til tirsdag 19. mai kl. 18.00

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 2011-2015 28
4
15
27
2
8
5
Administrasjonsutvalget
Barn og unges kommunestyre 3
Formannskap 2011-2015 28
4
15
27
28
3
20
8
21
Formannskapet 5
18
9
Hovedutvalg for helse og sosial 4
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 21
25
8
20
19
7
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4
10
25
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 21
25
8
20
19
7
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2011-2015 1
2
22
26
18
9
21
19
7
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 4
3
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2011-2015 20
24
7
19
18
6
3
Kommunestyret 21
18
9
Kommunestyret 2011-2015 11
18
29
10
2
21
Kontrollutvalget
Plan- og byggekomiteen 10
Plankomiteen 2011-2015 8
12
5
26
7
4
11
13
24
8
15
12
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsrådet 2013-2016 20
24
7
19
18
6
3
Valgstyret 27
Ås eldreråd 2011-2015 20
24
7
19
18
6
3