icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for næring og miljø

Tid og sted: 05.11.2019 kl. 17:30 - Store salong i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/19 Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023
2/19 Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås kommune
3/19 Handlingsplan for klima og energi - Rammer for innhold, prosess og medvirkning.
4/19 Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for næring og miljø
5/19 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.
6/19 R-330 Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - førstegangsbehandling