icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 06.03.2019 kl. 18:30 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
6/19 Vurderingspraksis på ungdomstrinnet
7/19 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen
8/19 Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter Ida Elisabeth Krogstads (H) fritak