icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 22.05.2019 kl. 18:00 - Store salong i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
11/19 Tilstandsrapport barnehager 2018
12/19 Orientering om delte plasser i barnehager
13/19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing
14/19 1. tertialrapport 2019
15/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019
16/19 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen