icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 07.11.2019 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/19 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.
2/19 R-330 Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - førstegangsbehandling
3/19 Gnr 107 bnr 334 - Veidemannsvei 40 - Klage på tilbygg
4/19 Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås kommune
5/19 Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023
6/19 Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for teknikk og plan