icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Klima- og miljøutvalg

Tid og sted: 20.08.2019 kl. 17:30 - Store salong i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
14/19 Plan for naturmangfold, Ås kommune
15/19 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad
16/19 Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden
17/19 Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune
18/19 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder