icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Ås ungdomsskole   ›   Aktuelt
  

Organisering ved en eventuell overgang til rødt smittevernnivå på Ås ungdomsskole

Smittevernreglene er skjerpet inn lokalt. Skolene holdes som kjent, fortsatt på gult nivå. Samtidig er vi blitt bedt om å være klar med planene for å drive opplæring på rødt nivå. Det er liten forskjell på nivåene, men mer vekt på avstand på rødt. Det vil derfor være vanskelig for skolen å ha alle elevene på skolen samtidig som vi skal overholde avstandskravene. Rødt nivå er en krisetilstand og opplæringstilbudet kan ikke bli like omfattende og med like god kvalitet den tiden krisen varer som nå, men vi vil gjøre vårt ytterste. Under kan dere se hovedtrekkene i planen. 

 
Organisering ved rødt nivå: 8A, 8C, 8E, 9A, 9D, 9F, 9H, 10A, 10B, 10E starter opp på skolen - øvrige digital undervisning hjemme. Målet med rødt nivå er å redusere antall nærkontakter og nærhet mellom kohortene og lærere - samtidig som vi gir et forsvarlig opplæringstilbud - i et kortere tidsrom.
Ved rødt nivå
 • Tilnæremet halve trinn 8., 9. og 10 er på skolen om gangen - annenhver dag.
 • Velkomstklassen er på skolen hver dag.
 • Vi følger vanlig timeplan - med bytte av alternerende dager etter 5 skoledager, slik at elvene har fått samme tilbud etter 10 skoledager. Vi regner da fra første dag med rødt nivå.
 • Ledelsen informerer foresatte og elever via Transponder om at rødt nivå innføres.
 • Språk er digitalt uansett hvor elevene er - hjemme eller på skolen.
 • Valgfag er digitalt uansett hvor elevene er - ev. justeringer gjøres på bakgrunn av fagets egenart - faglærer/e og hva som er mulig å få til.
 • Ansatte har mest mulig hjemmekontor også mellom undervisningsøktene - hvis mulig. Lærere bytter da mellom analog og digital undervisning alt etter hvor elevgruppa for neste time er.
 • På skolen fra første dag med rødt nivå: 8A, 8C, 8E, 9A, 9D, 9F, 9H, 10A, 10B, 10E .
 • 8B, 8D, 8F, 9B, 9C, 9E, 10C, 10D på skolen andre dag. Da skal mat og helse og kunst og håndverk være ivaretatt med mindre grupper.
 • Kroppsøving kan gjennomføres hvis avstand i mellom kohortene opprettholdes. Kroppsøving fortrinnsvis ute i friluft. 
 • Musikk kan gjennomføres med noen tilpasninger.
 • Elevene hentes i størst mulig grad ved ute ved oppstart av dag og følges i friminutt av lærer/ev sitter på klasserom. 
 • Spising på klasserom som nå.