icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Ås ungdomsskole   ›   Aktuelt
  

Organsiering av skolen fra mandag 1. februar

Vi opplever nå uforutsigbare tider med hensyn til organsieringen av skolen. Etter hva skolen forstå, skal de skjerpede smitteverntiltakene vurderes av myndighetene i løpet av helgen. Ås ungdomsskole planlegger oppstart på et skjerpet rødt smittevernnivå fra mandag av. Skulle det komme endringer, sendes det ut informasjon om dette med Transponder. 

8.trinn 

Uke/Dag 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Uke 5 

8. + 9. trinn hjemme 

8a, 8c, 8d 

8b, 8e, 8f 

8a, 8c, 8d 

8b, 8e, 8f 

Uke 6 

8. + 9. trinn hjemme 

8b, 8e, 8f 

8a, 8c, 8d 

8b, 8e, 8f 

8a, 8c, 8d 

Uke 7 

8. + 9. trinn hjemme 

8a, 8c, 8d 

8b, 8e, 8f 

8a, 8c, 8d 

8b, 8e, 8f 

 

 

 

 

Tilsyn språk 

 

 

 

 

9.trinn 

9.trinn 

 

mandag 

tirsdag 

onsdag 

torsdag 

fredag 

uke 5 

hjemmedag 

B, D, G, H 

A, E, F 

B, D, G, H 

 

A, E, F 

uke 6 

hjemmedag 

A, E, F 

B, D, G, H 

A, E, F 

 

B, D, G, H 

uke 7 

hjemmedag 

B, D, G, H 

A, E, F 

B, D, G, H 

 

A, E, F 

 

 

 

 

Tilsyn språk 

 

 

 

10.trinn 

10.trinn 

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Uke 5 

10a,10b,10e 

10c,10d 

10a,10b,10e 

10.trinn hjemme 

10c,10d 

Uke 6 

10c,10d 

10a,10b,10e 

10c,10d 

10.trinn hjemme 

10a,10b,10e 

Uke 7 

10a,10b,10e 

10c,10d 

10a,10b,10e 

10.trinn hjemme 

10c,10d 

 

Tilsyn språk