icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
Plan overgang barnehage - SFO-skole

Plan overgang barnehage - SFO-skole

  

Plan for overganger

Fra barnehage til skole/SFO og fra barneskole til ungdomsskole

Målet med planen er å styrke samarbeidet mellom enhetene, gi hvert enkelt barn en god overgang og skape en større helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø.
I planen finnes overgangsprosedyrer for overgangen mellom barnehage og skole/SFO, og mellom barneskole og ungdomsskole.

I nasjonale styringsdokumenter slås det fast at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. Kommunen har ansvar for å sette samarbeidet på dagsorden. Virksomhetenes ledelse har ansvar for at samarbeidet mellom enhetene fungerer best mulig.

Planen er utarbeidet for barn, elever, foresatte og ansatte i barnehage og barne- og undomsskole, samt for deres samarbeidspartnere i overgangsarbeidet.

Planen ble sist revidert i januar 2018

Planen er fastsatt av Hovedutvalget for oppvekst- og kultur: 10.11.2010