icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Kommuneplanen   ›   Rullering av kommuneplanen
Bilde fra Ås sentrum og nordvestover

  

Rullering av kommuneplanen 

Ås kommune har startet arbeidet med å rullere kommuneplanen 2015-2027.  Forslag til planprogram som danner grunnlaget for innspill til samfunnsdelen og arealdelen har vært på høring. Høringsfristen var 25.mai 2020. 

Det har kommet inn 60 høringsuttalelser. 21 av disse er uttalelser til selve planprogrammet, 39 er arealinnspill. Endelig planprogram skal behandles av kommunestyret 16.september 2020. Arealinnspillene skal tas med i det videre arbeidet med kommuneplanen. Endelig kommuneplan skal vedtas innen november 2021.

Informasjon om hva et planprogram er, og om høring og politisk behandling av det finner du her.

For spørsmål, kontakt Solveig Viste, samfunns- og arealplanlegger
Telefon:  64 96 20 79/975 61 783
E-post: solveig.viste@as.kommune.no