icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
SFO illustrasjonsbilde

SFO illustrasjonsbilde

  

Søke redusert foreldrebetaling SFO

Skoleåret 2019/20

Frist for å søke om reduksjon i foreldrebetaling for skoleåret 2019/20 SFO er 1. juni 2019. Har du allerede reduksjon i foreldrebetalingen for inneværende skoleår må du søke på nytt for neste skoleår. Vedtaket gjelder bare for ett år av gangen.

Foresatte som på grunn av lav inntekt ønsker redusert betaling i SFO, kan søke om dette. Det søkes om ett skoleår av gangen. Søknaden skal gis til den enkelte SFO ved SFO- leder og det er rektor som fatter vedtaket. Kommunestyret har fastsatt innteksgrenser for redusert betaling. Beregningsgrunnlaget for foreldrebetalingen er husholdningens samlede inntekt. Med husholdning menes ektefeller, partnere og samboere.

Gjeldende satser for inntektsredusert foreldrebetaling:

 

Redusert betaling

Inntekt

kr 0 - kr 260 000

kr 261 000 - kr 450 000

 

Pris pr. mnd.

Pris pr. mnd.

Helplass

kr 1565,-

kr 2345,-

Deltidsplass

kr 870,-

kr 1305,-

Fra 01.08.2019 økes prisene i SFO. Les om det her.

 

Satser for redusert betaling fra 01.08.2019

Inntekt

kr 0 - kr 260 000

kr 261 000 - kr 450 000

 

Pris pr. mnd.

Pris pr. mnd.

Helplass

kr 1600,-

kr 2400,-

Deltidsplass

kr 890,-

kr 1330,-

For å søke om reduksjon i foreldrebetaling i SFO, benyttes skjemaet søknad Redusert foreldrebetaling i SFO. (DOC) (PDF) Skjema kan også fås ved den enkelte SFO. Skattemelding legges ved søknaden som dokumentasjon og begge deler leveres til SFO- leder. De som ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av for kort botid i Norge, kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Ta kontakt med den skolefritidsordningen deres barn har fått innvilget plass for mer informasjon og veiledning.

Søknadsfristen for søknad om reduksjon i foreldrebetalingen til nytt skoleår er 1. juni.
Søknader om redusert betaling behandles gjennom hele året. Det kan søkes om redusert betaling selv om barnet begynner i SFO midt i skoleåret. Foresatte kan få reduksjon i foreldrebetalingen 1 måned fra søknaden er innvilget, men for å få redusert betaling fra skolestart må det søkes innen 1. juni.