icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås ungdomsskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Øvrige planer   ›   Trafikk og samferdsel
Oversiktsbilde av Ås sentrum med omegn

Rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet for Ås kommune

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 er en del av Ås kommunes handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år. Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, skoler, barnehager, velforeninger med flere.

Publisert: 02. mars 2018
Illustrasjonsbilde bru

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021

Vedtatt av kommunestyret i Ås, 21.06.2017

Publisert: 21. februar 2018
Oversiktsbilde av Ås sentrum med omegn

Rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet i Ås kommune

Vi ønsker oss innspill til tiltak som du mener kan bedre trafikksikkerheten i Ås kommune. Frist 15. mars 2017.

Publisert: 07. februar 2017
Illustrasjonsbilde bru

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019

Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015

Publisert: 04. mars 2016
ÅS Europan oversiktsbilde til arkitektkonkurranse

Rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet for Ås kommune

Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2015-2018 er en del av Ås kommunes handlingsprogram.

Publisert: 03. mars 2015
Illustrasjonsbilde bru

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018

Vedtatt av kommunestyret 18.06.2014

Publisert: 27. februar 2015
Akershus fylkeskommune logo

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015-2018

Fylkestinget vedtok 17. november handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus. Tiltakene rettes mot utsatte trafikantgruppen, som blant barn og ungdom, eldre bilførere og syklister.

Publisert: 28. januar 2015
Illustrasjonsbilde bru

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017

Vedtatt av kommunestyret 04.09.2013

Publisert: 01. november 2013
Logo Ås kommune

Rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet for Ås kommune

Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2013-2016 er en del av Ås kommunes handlingsprogram.

Publisert: 03. april 2013

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møter den 15.10.2008

Publisert: 30. april 2010