icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Ås ungdomsskole   ›   Valgfag
  

Valgfag på Ås ungdomsskole!

Valfgfag er noe alle elever har rett til å få på både 8., 9. og 10. trinn. Målet med det å ha valgfag, er at det å kunne velge et fag man har lyst på - gir motivasjon. Valgfag er også med på å gjøre skolen mer variert og praktisk. 

Alle norsk skoler skal minst tilby to valgfag til elevene. Jo færre fag, jo mindre er det å velge i. På Ås ungdomsskole ønsker vi å legge til rette for stor valgfrihet. Dette betyr at vi hvert år forsøker å tilby så mange av valgfagene vi kan. Hvor mange valgfag det blir, er avhengig av økonomi og om skolen har lærere til fagene. I tillegg styrer elevinteressen hvilke fag som faktisk blir opprettet. 

Ved å klikke på lenken i denne artikkelen, åpner du valgfagbrosjyren som beskriver det tilbudet skolen har for hvert skoleår. Det står også litt om hvordan valgfagene blir vurdert og hvordan hver eleve til slutt får en standpunktkarakter i valgfag. 

Når du skal velge valgfag, gjør du dette ved å logge deg inn i "ist", som er skolens system. Her er det viktig at du fører opp første-, andre- og tredjeprioritet.