Valgfagbrosjyren for skoleåret 2021-2022

I brosjyren finner du informasjon om fagene Ås ungdomsskole ønsker å tilby kommende skoleår. Av erfaring kan det bli endringer. Interessen for de forskjellige fagene endrer seg noen ganger litt blant elevene. Dette kan føre til at veldig mange søkere til et bestemt fag, eller at et fag får svært få søkere. Det kan også være slik at det skjer endringer i hva skolen har av lærerressurser. Uansett har skolen et ganske godt og rikt valgfagtilbud. 

Brosjyre valgfag 2021 - 2022.pdf

Valgfag velger du velger du ved å logge inn i IST-Elev her: https://idp.no.hypernet.com/idp/index.html#/authstrategies/5ea3d7ce-7de8-40da-a094-c3cb004e2717/edeea721-2de5-4c22-9776-33bdd04d2be9

Publisert: 20. mai 2021

Valgfag på Ås ungdomsskole!

Valfgfag er noe alle elever har rett til å få på både 8., 9. og 10. trinn. Målet med det å ha valgfag, er at det å kunne velge et fag man har lyst på - gir motivasjon. Valgfag er også med på å gjøre skolen mer variert og praktisk. 

Publisert: 16. april 2021